Badania Kierowców…

BADANIA KIEROWCÓW:

  1. kierowcy zawodowi (świadectwo kwalifikacji)
  2. kierowcy wykonujący przewóz osób i rzeczy
  3. kierowcy TAXI
  4. kandydaci na kierowców w zakresie kat. C/C+E/D/D+E
  5. kierowcy i kandydaci na kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  6. kierowcy i kandydaci na kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne
  7. instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy
  8. kandydaci na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
  9. kierowcy  skierowani przez Starostę/policję/ Prezydenta Miasta w związku z: przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych lub spowodowaniem wypadku drogowego prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego
  10. kierujący pojazdami skierowani przez lekarza, jeśli w wyniku badania stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego (osoby starające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami)

Co możemy dla Ciebie zrobić

BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY:

– operatorzy sprzętu zmechanizowanego:
wózków widłowych,meleksów,
suwnic, koparek, maszyn drogowych i wiertniczych
– pracownicy wykonujący prace wysokościowe (pow. 3m)
– kierowcy pojazdów służbowych kat. B

BADANIA KIEROWCÓW:

kierowcy zawodowi oraz kandydaci na kierowców wszystkich kategorii, / instruktorzy i egzaminatorzy,

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE:

Konsultacja psychologiczna to zwykła rozmowa z psychologiem, której zadaniem jest pomóc badanemu w odnalezieniu rozwiązania określonych problemów

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE:

Psycholog pomaga rozważać czy i jaki rodzaj pomocy będzie najbardziej adekwatny dla zgłaszanej trudności.

SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE:

Kierujemy do osób pragnących poprawy jakości życia, otwartych na nowe doświadczenia, odczuwających potrzebę rozwoju osobistego.
Asertywność i komunikacja, zarządzanie czasem i efektywność osobista.

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE:

Proponowana przez nas tematyka Warsztatów:
motywacja, radzenie sobie ze stresem za pomocą wdrażania elementów relaksacji