TRANS medica

TRANSmedica jest nowoczesną Pracownią zajmującą się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym z zakresu transportu oraz medycyny pracy.

Firma wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Pracownię Psychologiczną, przez Marszałka Województwa Podkarpackiego pod numerem 5/2017.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt, testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, co gwarantuje rzetelność przeprowadzanych badań.

Witamy w Pracowni

BADANIA KIEROWCÓW:

 • kierowcy zawodowi, wykonujący przewóz osób i rzeczy, kierowcy TAXI

BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY:

 • osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy
 • operatorzy sprzętu zmechanizowanego (wózków: widłowych, meleksów / suwnic, koparek, dźwigów, maszyn budowlanych itp)
 • pracownicy wykonujący prace wysokościowe oraz OSP

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

 • Konsultacja psychologiczna to zwykła rozmowa z psychologiem, której zadaniem jest pomóc badanemu w odnalezieniu rozwiązania określonych problemów.

SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE I WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

 • Oferujmy szereg szkoleń psychologicznych skierowanych do osób pragnących poprawy jakości życia

Program tworzymy w oparciu o indywidualne potrzeby oraz oczekiwania klienta.

Badania

Czas badania psychologicznego wynosi 1 godzinę

 • wywiad psychologiczny, testy psychologiczne
 • testy psychotechniczne – aparaturowe
 • omówienie wyników przeprowadzonych badań
 • wystawienie orzeczenia/zaświadczenia psychologicznego

Przebieg badania:

Przyjdź

 • Wyspany/ wypoczęty
 • W dobrej kondycji psychicznej
 • Nie spożywaj alkoholu 48 godzin przed badaniem

Na badania należy zabrać ze sobą:

 • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport
 • prawo jazdy (kierowcy)
 • okulary lub soczewki (jeśli badany ich używa)
 • skierowanie na badanie psychologiczne, jeśli zostało wystawione przez pracodawcę lub lekarza.
 • skierowanie wystawione przez Urząd Miasta lub Gminy w przypadku:
  jazdy po alkoholu, przekroczenia 24 punktów karnych, spowodowania wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny

W razie potrzeby wystawienia faktury prosimy mieć przy sobie:

 1. Pełną nazwę firmy,
 2. Adres siedziby,
 3. NIP firmy.

Wykonujemy badania kompleksowo – Orzeczenie lekarskie i psychologiczne jednego dnia !

Pracownia współpracuje z lekarzem orzecznikiem co zapewnia wykonanie badania lekarskiego w tym samym terminie co badanie psychologiczne!

Monika Kukiełka

Psycholog transportu od 2015 roku, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (mgr psychologii) i studiów podyplomowych realizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Uprawnienia zawodowe:
-psycholog transportu uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu nr 7/2016 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.
-psycholog medycyny pracy