Co możemy dla Ciebie zrobić

BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY:

– operatorzy sprzętu zmechanizowanego:
wózków widłowych,meleksów,
suwnic, koparek, maszyn drogowych i wiertniczych
– pracownicy wykonujący prace wysokościowe (pow. 3m)
– kierowcy pojazdów służbowych kat. B

BADANIA KIEROWCÓW:

kierowcy zawodowi oraz kandydaci na kierowców wszystkich kategorii, / instruktorzy i egzaminatorzy,

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE:

Konsultacja psychologiczna to zwykła rozmowa z psychologiem, której zadaniem jest pomóc badanemu w odnalezieniu rozwiązania określonych problemów

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE:

Psycholog pomaga rozważać czy i jaki rodzaj pomocy będzie najbardziej adekwatny dla zgłaszanej trudności.

SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE:

Kierujemy do osób pragnących poprawy jakości życia, otwartych na nowe doświadczenia, odczuwających potrzebę rozwoju osobistego.
Asertywność i komunikacja, zarządzanie czasem i efektywność osobista.

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE:

Proponowana przez nas tematyka Warsztatów:
motywacja, radzenie sobie ze stresem za pomocą wdrażania elementów relaksacji