Co możemy dla Ciebie zrobić

BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY:

– operatorzy sprzętu zmechanizowanego:
wózków widłowych,meleksów,
suwnic, koparek, maszyn drogowych i wiertniczych
– pracownicy wykonujący prace wysokościowe (pow. 3m)
– kierowcy pojazdów służbowych kat. B

BADANIA KIEROWCÓW:

kierowcy zawodowi oraz kandydaci na kierowców wszystkich kategorii, / instruktorzy i egzaminatorzy,

BADANIA NA BROŃ

Badania psychologiczne osób posiadających pozwolenie na broń lub ubiegających się o posiadanie broni w celach: ochrony osobistej, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych oraz do realizacji rekonstrukcji historycznych.

-Osób posiadających prawo lub ubiegających się o kierowanie działalnością gospodarczą, w tym także osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami dla wojska lub policji

-Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

BADANIA OSÓB WYKONYUJĄCYCH ZAWODY W POSZCZEGÓLNYCH USTAWACH

– Sędziów, 

– Prokuratorów,

– Kuratorów sądowych,

–  Pracowników ochrony fizycznej, 

– Inspektorów transportu drogowego, 

– Strażników miejskich, detektywów,

–  Pracowników zabezpieczenia technicznego.

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE:

Proponowana przez nas tematyka Warsztatów:
motywacja, radzenie sobie ze stresem za pomocą wdrażania elementów relaksacji

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE:

Psycholog pomaga rozważać czy i jaki rodzaj pomocy będzie najbardziej adekwatny dla zgłaszanej trudności.